Adapter PAW-SERVER-PKEA do pracy naprzemiennej

- Praca naprzemienna w formule
jednostki Master i Slave

- Jednostka Master jest właczona zawsze i to
ona reguluje temperature w pomieszczeniu

- Co 12 godzin nastepuje zmiana roli
urzadzen Master -> Slave i odwrotnie

- Ustawienia z pozycji sterownika:
- Nastawa temperatury
- Predkosc wentylatora
- Tryb pracy
- Żaluzje

Druga jednostka włacza sie, gdy:
- Chłodzenie (Temp. w pomieszczeniu – Nastawa) > 2 °C
- Grzanie (Nastawa – Temp. w pomieszczeniu) > 5°C

- Fukcja zabezpieczajaca zbyt czeste
załaczanie sie drugiej jednostki (15 min
zwłoka)
- W przypadku awarii jednostki Master
druga jednostka staje sie Master
aktywowany jest alarm

Dostepne sygnały bezpotencjałowe:
2 x styk bezpotencjałowy (max 48V) jedn. A i jedn. B – sygnał alarmu
2 x styk bezpotencjałowy (max 48V) jedn. A i jedn. B – sygnał pracy
Specjalny tryb oszczedzania energii, poprzez
przełaczenie jednego z przełaczników :
Obydwa urzadzenia wyłaczone je8eli temp. W
pomieszczeniu znajduje sie w zakresie >8°C i
< 18°C